Bertil Åberg

  • Land: Sverige

Läs mer om Bertil Åberg på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1990
Senast uppdaterad: 2021-04-23