Thomas Popkewitz

Läs mer om Thomas Popkewitz på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1989
Senast uppdaterad: 2021-04-23