Carlos M. Ochoa

  • Land: Peru

Utnämning

    • Titel: agr. dr h.c.
    • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
    • År: 2006
Senast uppdaterad: 2021-04-23