Åsa Lindqvist

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: vet. med. dr h.c.
    • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
    • År: 2003
Senast uppdaterad: 2021-04-23