Marie Ledin

Läs mer om Marie Ledin på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Karlstads universitet
    • År: 2021
Senast uppdaterad: 2021-04-23