Robert Austerlitz

Läs mer om Robert Austerlitz på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1986
Senast uppdaterad: 2021-04-23