Charles West Churchman

Läs mer om Charles West Churchman på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1985
Senast uppdaterad: 2021-04-23