Karl Evert Flinck

Utnämningar

  • Titel: tekn. dr h.c.
  • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
  • År: 1989
  • Titel: agr. dr h.c.
  • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
  • År: 2004
Senast uppdaterad: 2021-04-23