Kerstin Ekman

Läs mer om Kerstin Ekman på svenska Wikipedia och på engelska Wikipedia.

Utnämningar

  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Umeå universitet
  • År: 1998
  • Titel: skog. dr h.c.
  • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
  • År: 2007
Senast uppdaterad: 2021-04-23