Torsten Modin

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1983
Senast uppdaterad: 2021-04-23