Martin Lindauer

Läs mer om Martin Lindauer på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1982
Senast uppdaterad: 2021-04-23