Svein Sjöberg

  • Land: Norge

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Linköpings universitet
    • År: 2004
Senast uppdaterad: 2021-04-23