Hans Zetterberg

Läs mer om Hans Zetterberg på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1977
Senast uppdaterad: 2021-04-23