William Snell

Läs mer om William Snell på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1973
Senast uppdaterad: 2021-04-23