Sven Söderberg

  • Land: Sverige

Läs mer om Sven Söderberg på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
    • År: 2003
Senast uppdaterad: 2021-04-23