Ulla Hedner Bergentz

  • Land: Danmark

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Kalmar
    • År: 2008
Senast uppdaterad: 2021-04-23