Joanna Rose

  • Land: Sverige

Läs mer om Joanna Rose på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Stockholms universitet
    • År: 2022
Senast uppdaterad: 2021-04-23