Paul Svensson

Läs mer om Paul Svensson på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Örebro universitet
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23