Magnus Gertten

Läs mer om Magnus Gertten på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Malmö universitet
    • År: 2017
Senast uppdaterad: 2021-04-23