Jan Thavenius

Läs mer om Jan Thavenius på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Malmö universitet
    • År: 2015
Senast uppdaterad: 2021-04-23