Sverker Martin-Löf

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Mittuniversitetet
    • År: 2004
Senast uppdaterad: 2021-04-23