Erik Swyngedouw

  • Land: Storbritannien
  • VIAF ID: 37066800

Läs mer om Erik Swyngedouw på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Malmö universitet
    • År: 2018
Senast uppdaterad: 2021-04-23