Tania Ruiz Gutierrez

Läs mer om Tania Ruiz Gutierrez på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Malmö universitet
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23