Lucy Suchman

Läs mer om Lucy Suchman på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Malmö universitet
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23