Erik Hallén

Läs mer om Erik Hallén på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 1970
Senast uppdaterad: 2021-04-23