Erik Ahlsén

Läs mer om Erik Ahlsén på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 1978
Senast uppdaterad: 2021-04-23