Göran Lindahl

Läs mer om Göran Lindahl på svenska Wikipedia.

Utnämningar

  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Umeå universitet
  • År: 2001
  • Titel: tekn. dr h.c.
  • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
  • År: 1993
Senast uppdaterad: 2021-04-23