David H. Marks

Läs mer om David H. Marks på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 2002
Senast uppdaterad: 2021-04-23