Rune Monö

Läs mer om Rune Monö på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 2003
Senast uppdaterad: 2021-04-23