Hoda ElMaraghy

  • Land: Kanada
  • VIAF ID: 305583

Läs mer om Hoda ElMaraghy på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23