Kristine M. Larson

  • Land: USA

Läs mer om Kristine M. Larson på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 2017
Senast uppdaterad: 2021-04-23