Birgitta Stymne

Läs mer om Birgitta Stymne på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Gävle
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23