Jeannette M. Wing

Läs mer om Jeannette M. Wing på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Linköpings universitet
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23