Johan Heilbron

  • Land: Nederländerna
  • VIAF ID: 56720614

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2018
Senast uppdaterad: 2021-04-23