Ingeborg Hochmair-Desoyer

Läs mer om Ingeborg Hochmair-Desoyer på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23