Tom Andersen

  • Land: Norge

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Göteborgs universitet
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23