Robert Cloninger

Läs mer om Robert Cloninger på engelska Wikipedia.

Utnämningar

  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Göteborgs universitet
  • År: 2012
  • Titel: med. dr h.c.
  • Lärosäte: Umeå universitet
  • År: 1983
Senast uppdaterad: 2021-04-23