Wlodek Bursztyn

  • Land: Polen

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Göteborgs universitet
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23