Harald Nilsson

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2010
Senast uppdaterad: 2021-04-23