Vytautas Gudelis

  • Land: Litauen

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 1992
Senast uppdaterad: 2021-04-23