Per-Erik Lindvall

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: h.c.
    • Lärosäte: Luleå tekniska universitet
    • År: 2014
Senast uppdaterad: 2021-04-23