John Keller Temple Lang

  • Land: Irland

Utnämning

    • Titel: jur. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2008
Senast uppdaterad: 2021-04-23