Linda Thöny-Meyer

  • Land: Schweiz

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2009
Senast uppdaterad: 2021-04-23