Viveka Bosson

Läs mer om Viveka Bosson på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2010
Senast uppdaterad: 2021-04-23