Börje Justrell

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Luleå tekniska universitet
    • År: 2007
Senast uppdaterad: 2021-04-23