Anthony C. Spearing

Läs mer om Anthony C. Spearing på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23