Liam Bannon

  • Land: Irland

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23