Ingrid Skogsmo

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
    • År: 2008
Senast uppdaterad: 2021-04-23