Tapani Valkonen

  • Land: Finland

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Stockholms universitet
    • År: 2005
Senast uppdaterad: 2021-04-23