Helga Hernes

  • Land: Schweiz

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Stockholms universitet
    • År: 2002
Senast uppdaterad: 2021-04-23